מרץ ב16, 2023

קיטו מרום באתר וואלה
בתקשורת

קיטו מרום: חוות דעת משבחות מקיר לקיר

קיטו מרום היא אימפריה של צהרונים: החברה מפעילה עבור משרד החינוך צהרונים במסגרת תוכנית ניצנים, יותר מכל חברה אחרת בישראל. בכתבה באתר וואלה, הובאו חוות

נגישות